Voldtekt er ikke sexDet har alltid plaget meg hvordan samfunnet kategoriserer voldtekt som samleie. Hvordan folk, når de spør ei jente hvor mange hun har hatt sex med, også forventer at hun tar med i beregninger eventuelle episoder hvor noen har penetrert henne med kjønnsorganet sitt mot hennes vilje. Hvordan folk, når de spør henne hvor gammel hun var 'den første gangen', ønsker å høre om den første gangen hun hadde penis i vagina - uavhengig av om hun faktisk hadde lyst eller ei.


Spør folk flest om drukning og svømming er det samme, og de vil svare nei. Det faller på sin egen urimelighet å sidestille disse to: svømming er noe man velger å gjøre. Noe man fysisk tar iniativ til. En aktivitet man har kontroll over, og kan slutte med når man selv har lyst.

Drukning er det motsatte: noe man ikke velger, og heller ikke kontrollerer. Man tar ikke iniativ til å drukne; det skjer mot ens egen vilje, uansett hvor hardt man kjemper imot. Vannet bryr seg ikke "om du ikke har lyst" - det bare drukner deg; fordi det kan, og fordi du ikke er i stand til å kjempe imot.

Det samme gjelder for seksuelle overgrep: det er noe man ikke velger, og heller ikke kontrollerer. Man tar ikke iniativ til å bli voldtatt; det skjer mot ens egen vilje, uansett hvor hardt man kjemper imot. En voldtektsmann bryr seg ikke "om du ikke har lyst" - han  bare forgriper seg på deg; fordi han kan, og du ikke er i stand til å forhindre det.

Joda; man må fysisk være i vannet for å drukne. Likevel er det ingen som har sett et drukningsoffer og konkludert med at vedkommende "sikkert hadde litt lyst til det, innerst inne. Ellers ville de jo ikke vært i vannet til å begynne med".

Når det gjelder voldtekt, blir imidlertid denne konklusjonen tatt ganske ofte: vedkommende "hadde sikkert litt lyst til det, innerst inne. Ellers ville de jo ikke vært i samme rom som overgriperen til å begynne med".

Ingen går i vannet med den tro at de i dag skal drukne. Antagelig har de svømt akkurat på dette stedet mange ganger, kanskje til og med fra de var barn. Tanken på at de i dag kan drukne er ukjent for dem. De føler seg trygge - det er kjente omgivelser.

Det samme gjelder ofte i voldtektsscenarioer. De aller fleste seksuelle overgrep begås av noen offeret kjenner godt. En barndomskamerat, tidligere kjæreste, klassekamerat, eller bror/far til en god venn. I mange tilfeller er også overgriperen et familiemedlem: bror, far, onkel, bestefar eller søskenbarn. Offeret har altså i mange tilfeller vært alene med dette mennesket mange ganger tidligere, og føler seg trygg på vedkommende. Tanken på at denne personen plutselig vil gjøre dem vondt, er for mange helt utenkelig.

Så nei; dersom vi kan enes om at drukning ikke er svømming, bør vi også kunne enes om at voldtekt ikke er samleie.
Blogger Template Created by pipdig